• ЕИК/ПИК:206518432
  • Дейност: Aгенция
  • Местоположение:София
  • Име на фирмата на латиница:Clavis Finest Properties LTD.
  • Адрес в Sellers.bg:clavisfinestproperties.sellers.bg
  • Категория:Недвижими имоти
  • Адрес:гр. София, бул. Симеоновско шосе №85

Клавис Файнест Пропъртис ООД
  • Град: София
  • Адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе №85

Kauzi.bg logo